<


Πρότυπο Νηπιακό Κολλέγιο - Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΧΙΟΝΑΤΗ»

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ


Το Παιδί Στον Κόσμο Της Γνώσης

image-151256-div2.png?1438768120582

Ο παιδικός σταθμός ΧΙΟΝΑΤΗ είναι ο πρώτος ιδιωτικός παιδικός σταθμός που λειτούργησε στην Ελλάδα, στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης και αποτελεί Πρότυπο Νηπιακό Κολλέγιο, κατέχοντας τα ηνία της προσχολικής αγωγής.
Η ΧΙΟΝΑΤΗ ιδρύθηκε το 1966 και πλέον διαθέτουμε μία τεράστια εμπειρία αρκετών δεκαετιών, που, σε συνδυασμό με το έμπειρο και μόνιμο προσωπικό μας, αποτελεί εχέγγυο για την ασφαλή και πολυεπίπεδη ανάπτυξη των παιδιών. Το προσωπικό μας απαρτίζεται από έμπειρους νηπιαγωγούς, παιδίατρο, διατροφολόγο, βρεφονηπιοκόμους, ψυχολόγο, οδηγούς επαγγελματίες και συνοδούς.

​Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στην προσέγγιση και κατάκτηση της γνώσης με βιωματικούς και εποικοδομητικούς τρόπους, μέσω διαθεματικών προσεγγίσεων και σχεδίων εκπαιδευτικής δράσης. Με αυτόν τον τρόπο προωθούμε την κριτική τους ικανότητα, την αυτοαντίληψη, τη συνεργασία και τον αλληλοσεβασμό μεταξύ τους. Στόχος μας είναι η νοητική, συναισθηματική, σωματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών μας. Τα παιδιά ακολουθούν στοχοθετημένα προγράμματα, που ανταποκρίνονται σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα (γλώσσα, εικαστικά, περιβάλλον, μαθηματικά, φυσική αγωγή, μουσική, θέατρο). 
image-151290-divider_up.jpg?1438777364012
image-151258-bubbles.png?1438775934632
Το πρόγραμμα που διεξάγεται ανταποκρίνεται στις βασικές αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και έχει ως στόχο την κοινωνικοποίηση των παιδιών, την εξασφάλιση της ομαλής και πολύπλευρης ανάπτυξής τους, την ποικιλία ευκαιριών μάθησης μέσα από διαφορετικά πρίσματα, την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των παιδιών με σκοπό την ομαλή συνύπαρξή τους και τη δημιουργία ομάδων. Κύριος στόχος και μέλημά μας είναι η προώθηση του ενδιαφέροντος για μάθηση, γνώση, κατανόηση, ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών των παιδιών.
​​Πιο συγκεκριμένα, στο σχολείο μας τα παιδιά εργάζονται σε τρία επίπεδα: σε συλλογικό επίπεδο (οργανωμένες δραστηριότητες που αφορούν την ολομέλεια της τάξης), σε ομαδικό (δραστηριότητες που υπάγονται σε σχέδια δράσης και απαιτούν το σχηματισμό ομάδων για την υλοποίησή τους) και σε ατομικό επίπεδο. Επίσης,  σημαντικό κομμάτι στη δομή του προγράμματός μας είναι το ελεύθερο και αυθόρμητο παιχνίδι που διεξάγεται μεταξύ των παιδιών και μας πληροφορεί για τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους, βοηθώντας παράλληλα την ενδυνάμωση της κοινωνικής προσωπικότητάς τους.
image-151283-divider.png?1438775489829
image-151257-77733-nanoi.jpg?1438768473834